«ЧРТПП» –Все для успішного бізнесу! http://chamber.cn.ua «ЧРТПП» –Все для успішного бізнесу! http://chamber.cn.ua/i/logo.png Чернігівська регіональна торгово-промислова палата http://chamber.cn.ua Conference “Potential and possibilities of cross-border cooperation” http://chamber.cn.ua/en/news/2672 We invite representatives of Chernihiv business to take part in the final Conference “Potential and possibilities of cross-border cooperation”, which will take place on January 28-29, 2019 in Chernihiv, in the hotel and restaurant complex “RIVERSIDE” (Chernihiv, Shevchenko str. 103-a). Новости article Tue, 22 Jan 2019 08:34:13 +0200 We invite representatives of Chernihiv business to take part in the final Conference “Potential and possibilities of cross-border cooperation”, which will take place on January 28-29, 2019 in Chernihiv, in the hotel and restaurant complex “RIVERSIDE” (Chernihiv, Shevchenko str. 103-a).

The purpose of the Conference is to demonstrate the results of the implementation of the international Grant project in Ukraine and Belarus, aimed at establishing and developing cross-border cooperation in the border towns of Ukraine and Belarus.

Presentations of the centers of cross-border cooperation, the web-portal for entrepreneurs, the exchange of experience in the implementation of Grant projects (successes, problems and obstacles), discussion platforms on cross-sectoral business (production, IT, utilities and transport services, agriculture) will be held within the framework of the Conference.

Participation of representatives from the European Union, government institutions, local authorities, representatives of small and medium businesses and mass media of Kyiv, Chernihiv, Gomel and Rivne regions is planned.

Participation is free, registration is required https://goo.gl/forms/GY2Zc35UCv7d6dEt2. After the registration you will be sent a confirmation letter.

The European Union project “SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus” co-financed by the European Union through Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Project partners: Executive Committee of Slavutych City Council, Belarus Trade and Economic University of Consumer Cooperation, Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry, Slavutych City Business Support Fund, Executive Committee of Pryluky City Council, Executive Committee of Varash City Council.

]]>
Конференція «Потенціал та можливості транскордонного співробітництва» http://chamber.cn.ua/ua/news/2671 Запрошуємо представників чернігівського бізнесу взяти участь у фінальній Конференції «Потенціал та можливості транскордонного співробітництва», яка відбудеться 28 - 29 січня 2019 року в м. Чернігів в готельно-ресторанному комплексі «RIVERSIDE» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 103-а). Новости article Mon, 21 Jan 2019 17:01:37 +0200 Запрошуємо представників чернігівського бізнесу взяти участь у фінальній Конференції «Потенціал та можливості транскордонного співробітництва», яка відбудеться 28 - 29 січня 2019 року в м. Чернігів в готельно-ресторанному комплексі «RIVERSIDE» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 103-а).

Метою Конференції є демонстрація результатів реалізації міжнародного Грантового проекту  в Україні та Білорусі, спрямованого на встановлення, розвиток транскордонного співробітництва в прикордонних містах України та Білорусі.

В рамках Конференції будуть проведені Презентації центрів транскордонного співробітництва, порталу для підприємців, обмін досвідом реалізації Грантових проектів (успіхи, проблеми, перешкоди), дискусійні майданчики за міжсекторальними напрямками бізнесу (виробництво, ІТ технології, комунальні та транспортні послуги, сільське господарство).

Заплановано участь представників від Європейського Союзу, урядових інституцій, органів місцевого самоврядування, представників малого та середнього бізнесу та засобів масової інформації Київської, Чернігівської, Гомельської та Рівненської областей.

Участь - безкоштовна, реєстрація — обов’язкова https://goo.gl/forms/GY2Zc35UCv7d6dEt2. Після реєстрації вам буде надіслано лист-підтвердження.

Проект  Європейського Союзу «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» со-фінансується за рахунок Європейского Союзу через Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Партнери проекту: Виконавчий комітет Славутицької міської ради, УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, Славутицький міський фонд підтримки підприємництва, Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, Виконавчий комітет Вараської міської ради.

]]>
Конференция «Потенциал и возможности трансграничного сотрудничества» http://chamber.cn.ua/ru/news/2670 Приглашаем представителей черниговского бизнеса принять участие в финальной конференции «Потенциал и возможности трансграничного сотрудничества», которая состоится 28 - 29 января 2019 в г. Чернигов в гостинично-ресторанном комплексе «RIVERSIDE» (г. Чернигов, ул. Шевченко, 103-а). Новости article Mon, 21 Jan 2019 17:01:20 +0200 Запрошуємо представників чернігівського бізнесу взяти участь у фінальній Конференції «Потенціал та можливості транскордонного співробітництва», яка відбудеться 28 - 29 січня 2019 року в м. Чернігів в готельно-ресторанному комплексі «RIVERSIDE» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 103-а).

Метою Конференції є демонстрація результатів реалізації міжнародного Грантового проекту  в Україні та Білорусі, спрямованого на встановлення, розвиток транскордонного співробітництва в прикордонних містах України та Білорусі.

В рамках Конференції будуть проведені Презентації центрів транскордонного співробітництва, порталу для підприємців, обмін досвідом реалізації Грантових проектів (успіхи, проблеми, перешкоди), дискусійні майданчики за міжсекторальними напрямками бізнесу (виробництво, ІТ технології, комунальні та транспортні послуги, сільське господарство).

Заплановано участь представників від Європейського Союзу, урядових інституцій, органів місцевого самоврядування, представників малого та середнього бізнесу та засобів масової інформації Київської, Чернігівської, Гомельської та Рівненської областей.

Участь - безкоштовна, реєстрація — обов’язкова https://goo.gl/forms/GY2Zc35UCv7d6dEt2. Після реєстрації вам буде надіслано лист-підтвердження.

Проект  Європейського Союзу «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» со-фінансується за рахунок Європейского Союзу через Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Партнери проекту: Виконавчий комітет Славутицької міської ради, УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, Славутицький міський фонд підтримки підприємництва, Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, Виконавчий комітет Вараської міської ради.

]]>
V Межсекторальное заседание: транспортные услуги http://chamber.cn.ua/ru/news/2669 Любое сотрудничество невозможно без развитой транспортной системы. К такому выводу пришли участники проекта "Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины-Беларуси", который реализуется в рамках Программы трансграничного сотрудничества стран Восточного партнерства, при финансировании ЕС. Новости article Mon, 21 Jan 2019 10:53:13 +0200 Будь-яка співпраця неможлива без розвинутої транспортної системи. Такого висновку дійшли учасники проекту “Активізація малого і середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі”, який реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва країн Східного партнерства, при фінансуванні ЄС.

У Славутичі відбулось заключне, 5-те Міжсекторальне засідання присвячене саме темі транспортних послуг. Аби налагодити комунікацію між підприємцями до України вчергове приїхала делегація з Білорусі.

Говорили про особливості транспортного сполучення між країнами сусідами - Україною та Білоруссю. Для малого та середнього бізнесу є ряд відчутних проблем з боку транспортної системи обох країн, зазначають експерти. Такі проблемні питання вирішуються на локальному рівні і міжсекторальна зустріч з транскордонного співробітництва цьому сприяє, переконані його учасники.

Міжсекторальна зустріч у Славутичі стала завершальною. Далі буде підбиття підсумків проекту і запуск в роботу нових Центрів транскордонного співробітництва.

Дана публікація була підготована за підтримки Європейського союзу. Повну відповідальність за зміст публікації несе Виконавчий комітет Славутицької міської ради та Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Зміст публікації ні в якому разі не повинен розглядатися як відображення офіційної позиції Європейського союзу.

]]>
V Cross-sectoral meeting: transport services http://chamber.cn.ua/en/news/2668 Any cooperation is impossible without a developed transport system. This conclusion was reached by the participants of the project "SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus", which is implemented within the framework of the Eastern Partnership Territorial Cooperation Program financed by the European Union. Новости article Mon, 21 Jan 2019 10:52:00 +0200 Any cooperation is impossible without a developed transport system. This conclusion was reached by the participants of the project "SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus", which is implemented within the framework of the Eastern Partnership Territorial Cooperation Program financed by the European Union.

The final V Cross-sectoral meeting devoted to the theme of transport services was held in Slavutych. The delegation from Belarus visited again Ukraine to establish communication between Ukrainian businessmen.

The participants talked about the special aspects of transport links between neighboring countries - Ukraine and Belarus. The experts note that for the small and medium-sized businesses there are a number of substantial problems in the transport systems of both countries. Such problem issues are solved locally and the Cross-sectoral meeting on cross-border cooperation contributes to these issues.

The Cross-sectoral meeting in Slavutych will result in the project summary and the launch of new Cross-Border Cooperation Centers.

This publication has been prepared with the support of the European Union. Full responsibility for the content of the publication is provided by the Executive Committee of Slavutych City Council and Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry. The content of the publication does not reflect the official opinion of the European Union.

]]>
V Міжсекторальне засідання: транспортні послуги http://chamber.cn.ua/ru/news/2667 Будь-яка співпраця неможлива без розвинутої транспортної системи. Такого висновку дійшли учасники проекту “Активізація малого і середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі”, який реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва країн Східного партнерства, при фінансуванні ЄС. Новости article Mon, 21 Jan 2019 10:51:55 +0200 Будь-яка співпраця неможлива без розвинутої транспортної системи. Такого висновку дійшли учасники проекту “Активізація малого і середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі”, який реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва країн Східного партнерства, при фінансуванні ЄС.

У Славутичі відбулось заключне, 5-те Міжсекторальне засідання присвячене саме темі транспортних послуг. Аби налагодити комунікацію між підприємцями до України вчергове приїхала делегація з Білорусі.

Говорили про особливості транспортного сполучення між країнами сусідами - Україною та Білоруссю. Для малого та середнього бізнесу є ряд відчутних проблем з боку транспортної системи обох країн, зазначають експерти. Такі проблемні питання вирішуються на локальному рівні і міжсекторальна зустріч з транскордонного співробітництва цьому сприяє, переконані його учасники.

Міжсекторальна зустріч у Славутичі стала завершальною. Далі буде підбиття підсумків проекту і запуск в роботу нових Центрів транскордонного співробітництва.

Дана публікація була підготована за підтримки Європейського союзу. Повну відповідальність за зміст публікації несе Виконавчий комітет Славутицької міської ради та Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Зміст публікації ні в якому разі не повинен розглядатися як відображення офіційної позиції Європейського союзу.

]]>
Приглашаем к участию в международной программе обмена для предпринимателей Erasmus for Young Entrepreneurs http://chamber.cn.ua/ru/news/2666 Європейська програма обміну для підприємців Erasmus for Young Entrepreneurs пропонує підприємцям-початківцям пройти стажування в успішних європейських компаніях та отримати корисні навички для започаткування та ведення успішного власного бізнесу. Новости article Tue, 15 Jan 2019 17:15:29 +0200 Збираєтесь відкрити власну справу чи вже почали перші кроки в бізнесі? Європейська програма обміну для підприємців Erasmus for Young Entrepreneurs пропонує  підприємцям-початківцям пройти стажування в успішних європейських компаніях та отримати корисні навички для започаткування та ведення успішного власного бізнесу.

Учасники програми отримують нові знання та ідеї в період стажування на європейських підприємствах терміном від 1 до 3 місяців. Ніяких обмежень щодо сектору підприємств та віку учасників. Програма полегшує підприємцям вихід на зовнішні ринки, дає можливість отримати фахові консультації та практичні навички ведення бізнесу. Стажування частково фінансується Європейською Комісією.

За більш детальної інформацією щодо участі у програмі звертайтесь до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, контактна особа - Світлана Прокоф’єва s.prokofyeva@chamber.cn.ua, тел. 60 43 30.

]]>
Program Erasmus for Young Entrepreneurs http://chamber.cn.ua/en/news/2665 The European exchange program Erasmus for Young Entrepreneurs offers young entrepreneurs an internship in successful European companies and gaining useful skills to start and run their own business. Новости article Tue, 15 Jan 2019 17:15:26 +0200 Going to start your own business or have already made first steps in business? The European exchange program Erasmus for Young Entrepreneurs offers young entrepreneurs an internship in successful European companies and gaining useful skills to start and run their own business.

Participants of the program will receive new knowledge and ideas during the internship at European enterprises for a period from 1 to 3 months. No limitation on business sectors and participants’ age.The program facilitates access to foreign markets for entrepreneurs, provides professional consultation and practical business skills. Internship is partly funded by the European Commission.

For more information on participating in the program, please contact Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry, contact person - Svetlana Prokofieva s.prokofyeva@chamber.cn.ua tel. 60 43 30.

]]>
Запрошуємо до участі в міжнародній програмі обміну для підприємців Erasmus for Young Entrepreneurs http://chamber.cn.ua/ua/news/2664 Європейська програма обміну для підприємців Erasmus for Young Entrepreneurs пропонує підприємцям-початківцям пройти стажування в успішних європейських компаніях та отримати корисні навички для започаткування та ведення успішного власного бізнесу. Новости article Tue, 15 Jan 2019 17:15:22 +0200 Збираєтесь відкрити власну справу чи вже почали перші кроки в бізнесі? Європейська програма обміну для підприємців Erasmus for Young Entrepreneurs пропонує  підприємцям-початківцям пройти стажування в успішних європейських компаніях та отримати корисні навички для започаткування та ведення успішного власного бізнесу.

Учасники програми отримують нові знання та ідеї в період стажування на європейських підприємствах терміном від 1 до 3 місяців. Ніяких обмежень щодо сектору підприємств та віку учасників. Програма полегшує підприємцям вихід на зовнішні ринки, дає можливість отримати фахові консультації та практичні навички ведення бізнесу. Стажування частково фінансується Європейською Комісією.

За більш детальної інформацією щодо участі у програмі звертайтесь до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, контактна особа - Світлана Прокоф’єва s.prokofyeva@chamber.cn.ua, тел. 60 43 30.


 

]]>
Програма економічного обміну «Fit for Partnership with Germany» http://chamber.cn.ua/ua/news/2663 Набір на участь у новому напрямку програми економічного обміну «Fit for Partnership with Germany» з фокусом на Індустрію 4.0 Новости article Mon, 14 Jan 2019 10:58:40 +0200 Триває набір на участь у новому напрямку програми економічного обміну «Fit for Partnership with Germany» з фокусом на Індустрію 4.0. Основні напрямки програми:
• комплексна автоматизація, промислові ІТ, передача та управління електроенергією;
• інтегровані енергетичні системи та мобільність;
• безпілотний транспорт – автомобілі, навантажувачі, літальні апарати, їх застосування, у тому числі, в • промисловості та сільському господарстві;
• діджиталізація підприємств та виробництва;
• роботизація на виробництві та в сфері послуг;
• адитивне виробництво (3D-друк).

Програма розрахована для власників та управлінців вищої ланки підприємств. Знання англійської мови — обов’язкове.

Термін подання документів завершується 16 січня 2019 року.

Більш детальна інформація щодо участі у програмі за телефоном (0462) 60-43-30, (095) 271 48 40, контактна особа Наталія Шеремета.

 

]]>
Dear entrepreneurs! http://chamber.cn.ua/en/news/2662 We continue accepting applications for participation in the new direction of the economic exchange program "Fit for Partnership with Germany" focused on Industry 4.0. Новости article Mon, 14 Jan 2019 10:58:07 +0200 We continue accepting applications for participation in the new direction of the economic exchange program "Fit for Partnership with Germany" focused on Industry 4.0. Main directions of the program are:
• integrated automation, industrial IT, power transmission and control;
• integrated energy systems and mobility;
• unmanned transport - cars, loaders, flying machines and their applications, including industry and agriculture;
• digitalisation of enterprises and production;
• robotization of production and service sector;
• additive manufacture (3D printing).

The program is developed for owners and top managers of enterprises. English language is required.

The deadline for submission of documents is January 16 2019.

For more information on participating in the program call (0462) 60-43-30, (095) 271 48 40, contact person Natalia Sheremeta.

]]>
Программа экономического обмена «Fit for Partnership with Germany» http://chamber.cn.ua/ru/news/2661 Триває набір на участь у новому напрямку програми економічного обміну «Fit for Partnership with Germany» з фокусом на Індустрію 4.0. Новости article Mon, 14 Jan 2019 10:58:01 +0200 Триває набір на участь у новому напрямку програми економічного обміну «Fit for Partnership with Germany» з фокусом на Індустрію 4.0. Основні напрямки програми:
• комплексна автоматизація, промислові ІТ, передача та управління електроенергією;
• інтегровані енергетичні системи та мобільність;
• безпілотний транспорт – автомобілі, навантажувачі, літальні апарати, їх застосування, у тому числі, в • промисловості та сільському господарстві;
• діджиталізація підприємств та виробництва;
• роботизація на виробництві та в сфері послуг;
• адитивне виробництво (3D-друк).

Програма розрахована для власників та управлінців вищої ланки підприємств. Знання англійської мови — обов’язкове.

Термін подання документів завершується 16 січня 2019 року.

Більш детальна інформація щодо участі у програмі за телефоном (0462) 60-43-30, (095) 271 48 40, контактна особа Наталія Шеремета.

]]>
Greetings to the new members of Chernihiv RCCI! http://chamber.cn.ua/en/news/2648 Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry welcomes new Members of the Chamber – the LLC «VARHO IN», Insurance Company MetLife Ukraine, Fitness Club «Kislorod», KM Media, Beauty Salon ZEFIR, Individual Entrepreneur Svitlana M. Kovalenko. Новости article Sat, 29 Dec 2018 11:47:57 +0200 Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry welcomes new Members of the Chamber – the LLC «VARHO IN», Insurance Company MetLife Ukraine, Fitness Club «Kislorod», KM Media, Beauty Salon ZEFIR, Individual Entrepreneur Svitlana M. Kovalenko.

Dear colleagues, take our sincere congratulations on the occasion of joining Chernihiv RCCI! Thank you for your trust!

]]>
Вітаємо нових членів Чернігівської ТПП! http://chamber.cn.ua/ua/news/2647 Чернігівська торгово-промислова палата радо вітає в своїх рядах нових членів палати — ТОВ «ВАРГО ІН», Страхова компанія MetLife Ukraine, Фітнес клуб “Кислород”, КМ медія, Салон краси ZEFIR, ФОП Коваленко Світлана Миколаївна. Новости article Fri, 28 Dec 2018 15:23:14 +0200 Чернігівська торгово-промислова палата радо вітає в своїх рядах нових членів палати — ТОВ «ВАРГО ІН», Страхова компанія MetLife Ukraine, Фітнес  клуб “Кислород”, КМ медія, Салон краси ZEFIR, ФОП Коваленко Світлана Миколаївна.

Шановні колеги, прийміть щирі вітання з нагоди вступу до Чернігівської ТПП! Дякуємо за довіру!

]]>
Вітаємо нових членів Чернігівської ТПП! http://chamber.cn.ua/ru/news/2646 Чернігівська торгово-промислова палата радо вітає в своїх рядах нових членів палати — ТОВ «ВАРГО ІН», Страхова компанія MetLife Ukraine, Фітнес клуб “Кислород”, КМ медія, Салон краси ZEFIR, ФОП Коваленко Світлана Миколаївна. Новости article Fri, 28 Dec 2018 15:23:11 +0200 Чернігівська торгово-промислова палата радо вітає в своїх рядах нових членів палати — ТОВ «ВАРГО ІН», Страхова компанія MetLife Ukraine, Фітнес  клуб “Кислород”, КМ медія, Салон краси ZEFIR, ФОП Коваленко Світлана Миколаївна.

Шановні колеги, прийміть щирі вітання з нагоди вступу до Чернігівської ТПП! Дякуємо за довіру!

]]>
Обов'язкова легалізація документів для ОАЕ! http://chamber.cn.ua/ua/news/2645 Починаючи з 23 жовтня 2017 р. компетентні органи Об'єднаних Арабських Еміратів не приймають документи комерційного характеру, пов’язані з веденням діяльності на території ОАЕ, у тому числі рахунки-фактури та сертифікати походження товарів, які не пройшли обов’язкову консульську легалізацію у Посольстві ОАЕ в Україні. Новости article Thu, 27 Dec 2018 12:03:46 +0200 Починаючи з 23 жовтня 2017 р. компетентні органи Об'єднаних Арабських Еміратів не приймають документи комерційного характеру, пов’язані з веденням діяльності на території ОАЕ, у тому числі рахунки-фактури та сертифікати походження товарів, які не пройшли обов’язкову консульську легалізацію у Посольстві ОАЕ в Україні.

Просимо врахувати у роботі інформацію, з метою запобігання можливим непорозумінням під час розмитнення товарів на митницях ОАЕ.


]]>
Mandatory legalization of documents for UAE! http://chamber.cn.ua/en/news/2644 From October 23, 2017, the competent authorities of the United Arab Emirates do not accept commercial documents related to carrying on business at the territory of the UAE, including invoices and certificates of origin of goods that haven’t pass the mandatory consular legalization in Embassy of UAE in Ukraine. Новости article Thu, 27 Dec 2018 12:03:40 +0200 From October 23, 2017, the competent authorities of the United Arab Emirates do not accept commercial documents related to carrying on business at the territory of the UAE, including invoices and certificates of origin of goods that haven’t pass the mandatory consular legalization in Embassy of UAE in Ukraine.

Please take into account this information, in order to avoid possible misunderstanding during the customs clearance of goods at Customs offices of the UAE.

]]>
Обов'язкова легалізація документів для ОАЕ! http://chamber.cn.ua/ru/news/2643 Починаючи з 23 жовтня 2017 р. компетентні органи Об'єднаних Арабських Еміратів не приймають документи комерційного характеру, пов’язані з веденням діяльності на території ОАЕ, у тому числі рахунки-фактури та сертифікати походження товарів, які не пройшли обов’язкову консульську легалізацію у Посольстві ОАЕ в Україні. Новости article Thu, 27 Dec 2018 12:03:36 +0200 Починаючи з 23 жовтня 2017 р. компетентні органи Об'єднаних Арабських Еміратів не приймають документи комерційного характеру, пов’язані з веденням діяльності на території ОАЕ, у тому числі рахунки-фактури та сертифікати походження товарів, які не пройшли обов’язкову консульську легалізацію у Посольстві ОАЕ в Україні.

Просимо врахувати у роботі інформацію, з метою запобігання можливим непорозумінням під час розмитнення товарів на митницях ОАЕ.

]]>
IV Cross-sectoral meeting: agriculture http://chamber.cn.ua/en/news/2642 About the development of the agroindustrial complex in the border regions of Ukraine-Belarus, the current situation and the problems that exist in foreign economic partnering in small border towns - this was discussed by the participants of the IV Cross-sectoral meeting: agriculture together with representatives of the authorities at the meeting within the framework of the project "SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus" under the EaPTC Program funded by the European Union. Новости article Sat, 15 Dec 2018 12:22:11 +0200 About the development of the agroindustrial complex in the border regions of Ukraine-Belarus, the current situation and the problems that exist in foreign economic partnering in small border towns - this was discussed by the participants of the IV Cross-sectoral meeting: agriculture together with representatives of the authorities at the meeting within the framework of the project "SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus" under the EaPTC Program funded by the European Union.

Opening the event and welcoming the participants the Mayor of Pryluky town Mrs. Olga Popenko, made a point of the importance of this project - increasing the commercial opportunities, business activity and interaction of SMEs in small towns of the Ukrainian-Belarusian border.

The meeting was attended by entrepreneurs and organizations from Gomel, Rivne, Kyiv and Chernihiv regions. The participants of the business meeting discussed the key issues of partnership and cooperation to intensify trade and economic relations and increase the export potential of Ukrainian and Belarusian agricultural producers.
According to the Project Coordinator, Deputy Mayor of Slavutych city, Mr. Viktor Shevchenko, the establishment and development of Ukrainian-Belarusian contacts is very important for the development of relations between two countries.

Enterprises of Chernihiv region have already proved that they can be competitive in European markets, that Ukraine is not a mere supplier of raw materials; the companies are successfully developing here that produce for export high value-added products.

Director of the LLC “Pryluky plant - “Belkozin”, Mr. Roman Davyda, interested participants in the experience of his own success, who hospitably welcomed the participants at the company. The company exports its products to more than 40 countries, including Belarus for today.

The business, in which Mr. Roman works, is second to none, such a plant for the production of collagen casings in Ukraine is unique!

This publication has been prepared with the support of the European Union. Full responsibility for the content of the publication is provided by the Executive Committee of Slavutych City Council and Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry. The content of the publication does not reflect the official opinion of the European Union.

]]>
IV Міжсекторальна зустріч: сільське господарство http://chamber.cn.ua/ua/news/2641 Про розвиток агропромислового комплексу в прикордонних регіонах України-Білорусі, яка ситуація нині та які проблеми існують в налагодженні зовнішньо - економічних відносин в маленьких прикордонних містах - про це дискутували учасники IV Міжсекторальної зустрічі: сільське господарство разом із представниками влади на зустрічі в рамках реалізації Проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), що фінансується Європейським Союзом. Новости article Sat, 15 Dec 2018 12:19:28 +0200 Про  розвиток агропромислового комплексу в прикордонних регіонах України-Білорусі, яка ситуація нині та які проблеми існують в налагодженні зовнішньо - економічних відносин в маленьких прикордонних містах - про це дискутували учасники IV Міжсекторальної зустрічі: сільське господарство разом із представниками влади на зустрічі в рамках реалізації Проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), що фінансується Європейським Союзом.

Відкриваючи захід та вітаючи учасників, голова м. Прилуки Ольга Попенко,  наголосила на важливості цього проекту – підвищення комерційних можливостей, ділової активності і взаємодії малого та середнього бізнесу у невеликих містах українсько-білоруського кордону.

У засіданні взяли участь підприємці та організації Гомельської, Рівненської, Київської та Чернігівської областей. Учасники бізнес-зустрічі обговорили ключові питання партнерства і співробітництва з метою інтенсифікації торговельно-економічних зв'язків та нарощування експортного потенціалу українських та білоруських агровиробників.
За слова координатора проекту, заступника міського голови м. Славутич Віктора Шевченка, для розвитку відносин двох країн велике значення  є встановлення й розвиток українсько-білоруських контактів.

Підприємства Чернігівської області вже доводять, що можуть бути конкурентоспроможними на європейських ринках, що Україна - не сировинний придаток, тут успішно розвиваються компанії, які виробляють на експорт продукцію з високою доданою вартістю. 

Досвідом власного успіху зацікавив учасників директор підприємства ТОВ «Прилуцький завод — «Білкозин» Роман Давида, який гостинно вітав учасників в себе на підприємстві. Сьогодні компанія експортує свою продукцію в понад 40 країн світу, в тому числі і в Білорусь.
Бізнес, в якому працює пан Роман,  унікальний, такий завод з виробництва колагенових оболонок в Україні єдиний! 

Дана публікація була підготована за підтримки Європейського союзу. Повну відповідальність за зміст публікації несе Виконавчий комітет Славутицької міської ради та Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Зміст публікації ні в якому разі не повинен розглядатися як відображення офіційної позиції Європейського союзу. 

]]>
IV Межсекторальная встреча: сельское хозяйство http://chamber.cn.ua/ru/news/2640 Про розвиток агропромислового комплексу в прикордонних регіонах України-Білорусі, яка ситуація нині та які проблеми існують в налагодженні зовнішньо - економічних відносин в маленьких прикордонних містах - про це дискутували учасники IV Міжсекторальної зустрічі: сільське господарство разом із представниками влади на зустрічі в рамках реалізації Проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), що фінансується Європейським Союзом. Новости article Sat, 15 Dec 2018 12:18:50 +0200 Про  розвиток агропромислового комплексу в прикордонних регіонах України-Білорусі, яка ситуація нині та які проблеми існують в налагодженні зовнішньо - економічних відносин в маленьких прикордонних містах - про це дискутували учасники IV Міжсекторальної зустрічі: сільське господарство разом із представниками влади на зустрічі в рамках реалізації Проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), що фінансується Європейським Союзом.

Відкриваючи захід та вітаючи учасників, голова м. Прилуки Ольга Попенко,  наголосила на важливості цього проекту – підвищення комерційних можливостей, ділової активності і взаємодії малого та середнього бізнесу у невеликих містах українсько-білоруського кордону.

У засіданні взяли участь підприємці та організації Гомельської, Рівненської, Київської та Чернігівської областей. Учасники бізнес-зустрічі обговорили ключові питання партнерства і співробітництва з метою інтенсифікації торговельно-економічних зв'язків та нарощування експортного потенціалу українських та білоруських агровиробників.
За слова координатора проекту, заступника міського голови м. Славутич Віктора Шевченка, для розвитку відносин двох країн велике значення  є встановлення й розвиток українсько-білоруських контактів.

Підприємства Чернігівської області вже доводять, що можуть бути конкурентоспроможними на європейських ринках, що Україна - не сировинний придаток, тут успішно розвиваються компанії, які виробляють на експорт продукцію з високою доданою вартістю. 

Досвідом власного успіху зацікавив учасників директор підприємства ТОВ «Прилуцький завод — «Білкозин» Роман Давида, який гостинно вітав учасників в себе на підприємстві. Сьогодні компанія експортує свою продукцію в понад 40 країн світу, в тому числі і в Білорусь.

Бізнес, в якому працює пан Роман,  унікальний, такий завод з виробництва колагенових оболонок в Україні єдиний! 

Дана публікація була підготована за підтримки Європейського союзу. Повну відповідальність за зміст публікації несе Виконавчий комітет Славутицької міської ради та Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Зміст публікації ні в якому разі не повинен розглядатися як відображення офіційної позиції Європейського союзу.

]]>
III Cross-sectoral meeting took place in Gomel: the housing and communal services and information technologies http://chamber.cn.ua/en/news/2639 On December 6, 2018 the III Cross-sectoral meeting took place in Gomel: the housing and communal services and information technologies devoted to the implementation of the Project "SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus" under the EaPTC Program. Новости article Mon, 10 Dec 2018 12:04:08 +0200 On December 6, 2018 the III Cross-sectoral meeting took place in Gomel: the housing and communal services and information technologies devoted to the implementation of the Project "SME activation in the cross-border regions of Ukraine-Belarus" under the EaPTC Program.

The main focus of the dialogue is collaboration of two parties for development of bilateral cooperation between Ukraine and Belarus in such spheres as housing and communal services and IT.

The participants discussed the development and improvement of housing and communal services in the Republic of Belarus, especially the implementation of property rights in multi-apartment buildings, the continuation of the municipal reform in Ukraine, the development of IT business in small towns, and information programs in the field of housing and communal services: IRS Etalon to the assistance of the housing and communal services of the Republic Belarus.

Also, the Ukrainian delegation visited Gomel Technopark and municipal enterprises, which carry out their activities in the sphere of housing and communal services, namely: "Spetskommuntrans" and "Krasnaya Hvozdika".

The event became a platform for the new ideas creation, giving a new impuls for the development of bilateral prospects and needs. The next Cross-sectoral meeting will be held on December 13-14, 2018 in Pryluky (Chernihiv region), which will be devoted to agriculture.

We invite interested businessmen to take part in the work of IV Cross-sectoral Meeting and B2B negotiations with the enterprises of Gomel, Rivne and Kyiv regions. For additional information you can contact Chernihiv RCCI: tel. 0462-60-43-30, mob. +380663512330, e-mail: ves@chamber.cn.ua.

]]>
ІІІ Міжсекторальне засідання: житлово-комунальне господарство та інформаційні технології http://chamber.cn.ua/ua/news/2638 6 грудня в Гомелі відбулось ІІІ Міжсекторальне засідання: житлово-комунальне господарство та інформаційні технології, присвячене реалізації проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України – Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC). Новости article Mon, 10 Dec 2018 12:03:54 +0200 6 грудня в Гомелі відбулось ІІІ Міжсекторальне засідання: житлово-комунальне господарство та інформаційні технології, присвячене реалізації проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України – Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC).

Головний акцент діалогу зосереджено на співпраці між двома сторонами для сприяння двостороннього   співробітництва між Україною та Білоруссю в таких галузях, як  житлово-комунальне господарство та інформаційні технології.

На зустрічі  обговорені питання щодо розвитку і вдосконалення житлово-комунального господарства в Республіці Білорусь, особливості здійснення прав власності в багатоквартирних будинках, в продовженні комунальної реформи України, розвиток IT бізнесу в малих містах та презентовані інформаційні програми в сфері ЖКГ: ІПС Еталон в допомогу ЖКГ Республіки Білорусь.

Також українська  делегація  відвідала  Гомельський Технопарк та комунальні підприємства, які здійснюють свою діяльність в сфері житлово-комунального господарства, а саме: КУП «Спецкоммунтранс» та «Красная гвоздика».

Захід став майданчиком для народження свіжих ідей, задав новий імпульс для розвитку двосторонніх перспектив та потреб. Наступне міжсекторальне засідання відбудеться 13-14 грудня 2018 р. в м. Прилуках, яке буде присвячене сільському господарству. Запрошуємо зацікавлених підприємців прийняти участь у роботі ІV Міжсекторального засідання та В2В переговорах з підприємствами Гомельскої, Рівненської та Київської областей.

За додатковою інформацією щодо участі у засіданні або пошуку потенційних партнерів, Ви можете звертатись до Чернігівської РТПП за телефоном: 0462-60-43-30, +38066 351 23 30, e-mail: ves@chamber.cn.ua.

Дана публікація була підготована за підтримки Європейського союзу. Повну відповідальність за зміст публікації несе Виконавчий комітет Славутицької міської ради та Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Зміст публікації ні в якому разі не повинен розглядатися як відображення офіційної позиції Європейського союзу

 

]]>
ІІІ Межсекторальное заседания: жилищно-коммунальное хозяйство и информационные технологии http://chamber.cn.ua/ru/news/2637 6 декабря в Гомеле состоялось ІІІ Межсекторальное заседания: жилищно-коммунальное хозяйство и информационные технологии, посвященное реализации проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины - Беларуси» по Программе трансграничного сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC). Новости article Mon, 10 Dec 2018 12:03:51 +0200 6 грудня в Гомелі відбулось ІІІ Міжсекторальне засідання: житлово-комунальне господарство та інформаційні технології, присвячене реалізації проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України – Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC).

Головний акцент діалогу зосереджено на співпраці між двома сторонами для сприяння двостороннього   співробітництва між Україною та Білоруссю в таких галузях, як  житлово-комунальне господарство та інформаційні технології.

На зустрічі  обговорені питання щодо розвитку і вдосконалення житлово-комунального господарства в Республіці Білорусь, особливості здійснення прав власності в багатоквартирних будинках, в продовженні комунальної реформи України, розвиток IT бізнесу в малих містах та презентовані інформаційні програми в сфері ЖКГ: ІПС Еталон в допомогу ЖКГ Республіки Білорусь.

Також українська  делегація  відвідала  Гомельський Технопарк та комунальні підприємства, які здійснюють свою діяльність в сфері житлово-комунального господарства, а саме: КУП «Спецкоммунтранс» та «Красная гвоздика».

Захід став майданчиком для народження свіжих ідей, задав новий імпульс для розвитку двосторонніх перспектив та потреб. Наступне міжсекторальне засідання відбудеться 13-14 грудня 2018 р. в м. Прилуках, яке буде присвячене сільському господарству. Запрошуємо зацікавлених підприємців прийняти участь у роботі ІV Міжсекторального засідання та В2В переговорах з підприємствами Гомельскої, Рівненської та Київської областей.

За додатковою інформацією щодо участі у засіданні або пошуку потенційних партнерів, Ви можете звертатись до Чернігівської РТПП за телефоном: 0462-60-43-30, +38066 351 23 30, e-mail: ves@chamber.cn.ua.

Дана публікація була підготована за підтримки Європейського союзу. Повну відповідальність за зміст публікації несе Виконавчий комітет Славутицької міської ради та Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Зміст публікації ні в якому разі не повинен розглядатися як відображення офіційної позиції Європейського союзу.

]]>
New Markets — New Opportunities! http://chamber.cn.ua/en/news/2636 These days at the Chernihiv Chamber of Commerce and Industry, a business workshop took place. Besides, there were interviews with the candidates for the business training program “Fir for partnership with Germany” initiated by the Federal Ministry of Economics and Energy. Новости article Mon, 10 Dec 2018 11:41:54 +0200 These days at the Chernihiv Chamber of Commerce and Industry, a business workshop took place. Besides, there were interviews with the candidates for the business training program “Fir for partnership with Germany”  initiated by the Federal Ministry of Economics and Energy.

Project expert, professor, Ph. D. in Economics Mrs. Olena Ilinkova together with the participants worked on the issue of entering the German market; provided effective foreign economic activity tools; online resources were offered to assist in finding partners in Europe.

Serhiy Lazar, the manager of private production and commercial enterprise “VIMAL” and Nataliia Romanovska, the director of Chernihiv garment factory “Elegant” attended the event. They shared their experience, told the participants about achievements and results of the program for them personally and for the enterprises they represent.

In the selection for the program in Germany 2019, 14 entrepreneurs from Chernihiv region took part. We hope that next year the alumni of the program will be represented by worthy representatives of our region!

]]>
Новые рынки - новые возможности http://chamber.cn.ua/ru/news/2635 В очередной раз в Черниговской ТПП состоялась бизнес-мастерская и отборы в Германию на участие в программе экономического сотрудничества Fit for partnership with Germany ("Готовимся к сотрудничеству с Германией»), реализуемой Федеральным министерством экономики и энергетики. Новости article Mon, 10 Dec 2018 11:41:42 +0200 В черговий раз в Чернігівській торгово-промисловій палаті відбулася бізнес-майстерня та відбори до Німеччини на участь в програмі економічної співпраці Fit for partnership with Germany (“Готуємось до співпраці з Німеччиною”), що реалізується Федеральним міністерством економіки та енергетики.

Експерт проекту, професор, кандидат економічних наук пані Олена Іллінкова разом з учасниками розбиралися в тонкощах виходу українських підприємств на німецький ринок; було запропоновано дієві інструменти планування зовнішньоекономічної діяльності, онлайн-ресурси та програми, що реалізуються в Чернігівській ТПП, та допоможуть в пошуку партнерів в Європі.

На захід завітали випускники проекту минулих років Сергій Лазар, менеджер ПБП “ВИМАЛ” та Наталія Романовська, директор ПрАТ “Чернігівська швейна фабрика Елегант”. Вони поділилися власним досвідом, розповіли про свої досягнення та результати програми для них особисто та для підприємств, які вони представляють.

У відборах на участь в програмі в Німеччині в 2019 році взяли участь 14 підприємців Чернігівщини. Сподіваємось, наступного року родина випускників програми поповниться гідними представниками нашої області!

]]>
Нові ринки — нові можливості http://chamber.cn.ua/ua/news/2634 В черговий раз в Чернігівській ТПП відбулася бізнес-майстерня та відбори до Німеччини на участь в програмі економічної співпраці Fit for partnership with Germany (“Готуємось до співпраці з Німеччиною”), що реалізується Федеральним міністерством економіки та енергетики. Новости article Mon, 10 Dec 2018 11:41:31 +0200 В черговий раз в Чернігівській торгово-промисловій палаті відбулася бізнес-майстерня та відбори до Німеччини на участь в програмі економічної співпраці Fit for partnership with Germany (“Готуємось до співпраці з Німеччиною”), що реалізується Федеральним міністерством економіки та енергетики.

Експерт проекту, професор, кандидат економічних наук пані Олена Іллінкова разом з учасниками розбиралися в тонкощах виходу українських підприємств на німецький ринок; було запропоновано дієві інструменти планування зовнішньоекономічної діяльності, онлайн-ресурси та програми, що реалізуються в Чернігівській ТПП, та допоможуть в пошуку партнерів в Європі.

На захід завітали випускники проекту минулих років Сергій Лазар, менеджер ПБП “ВИМАЛ” та Наталія Романовська, директор ПрАТ “Чернігівська швейна фабрика Елегант”. Вони поділилися власним досвідом, розповіли про свої досягнення та результати програми для них особисто та для підприємств, які вони представляють.

У відборах на участь в програмі в Німеччині в 2019 році взяли участь 14 підприємців Чернігівщини. Сподіваємось, наступного року родина випускників програми поповниться гідними представниками нашої області!
 

]]>
Тренінг “Розробка PR-статегії власного бізнес-проекту” http://chamber.cn.ua/ua/news/2633 Запрошуємо підприємців-початківців взяти участь в практичному тренінгу “Розробка PR-статегії власного бізнес-проекту”, що проходитиме 20 грудня 2018 р. в культурно-діловому центрі “Світогляд” (пр-т Перемоги, 108-а, ІІ поверх). Новости article Tue, 04 Dec 2018 13:14:03 +0200 Запрошуємо підприємців-початківців взяти участь в практичному тренінгу “Розробка PR-статегії власного бізнес-проекту”, що проходитиме 20 грудня 2018 р. в культурно-діловому центрі “Світогляд” (пр-т Перемоги, 108-а, ІІ поверх).

Тренінг розрахований на підприємців-початківців, власників бізнесу або топ-менеджерів, що відповідають за PR та реалізацію стратегії розвитку.
   
За результатами заходу кожен учасник:
- познайомиться з ключовими поняттями public relations;
- чітко визначить цільову аудиторію свого проекту;
- за допомогою тренера розробить PR-план;
- підготує інформацію для кожної цільової аудиторії;
- оцінить результати та намітить подальші кроки для досягнення мети.

Тренер:

Юрій Булик
Освіта: філолог, кандидат філологічних наук, спеціалізація “Мова реклами” (м. Львів); післядипломне навчання "Управління інформацією" (м. Вроцлав, Польща).
- бізнес-консультант з PR, копірайтингу, комунікації, планування та розвитку бізнесу, власник рекламного агентства "Профіль",
- співзасновник ГО "Лібертас",
- координатор ряду міжнародних та українських програм, зокрема — проектів для молоді "Skills lab — успішна кар'єра" та "Skills lab — власна справа",
- член Ради Львівської торгово-промислової палати,
- 20 років досвіду роботи в сфері рітейлу, видавництв, реклами, бізнес-асоціацій в Україні та у Польщі.

Вартість тренінгу — 480 грн. з ПДВ.
Тренінг розрахований на повний робочий день з перервами на каву та обід.

Програма

Реєстрація на участь — за посиланням https://goo.gl/forms/JMTTENMBbIICKFck1
Кількість місць обмежена.

Деталі у співробітників відділу зовнішньоекономічних зв’язків за тел.: (0462) 60-43-30 або (09)5 271-48-40, контактна особа — Наталія Шеремета.

]]>
Практический тренинг "Разработка PR-статегии собственного бизнес-проекта" http://chamber.cn.ua/ru/news/2632 Приглашаем предпринимателей принять участие в практическом тренинге "Разработка PR-статегии собственного бизнес-проекта", который пройдет 20 декабря 2018 в культурно-деловом центре "Свитогляд" (пр-т Победы, 108-а, II этаж). Новости article Tue, 04 Dec 2018 13:13:48 +0200 Запрошуємо підприємців-початківців взяти участь в практичному тренінгу “Розробка PR-статегії власного бізнес-проекту”, що проходитиме 20 грудня 2018 р. в культурно-діловому центрі “Світогляд” (пр-т Перемоги, 108-а, ІІ поверх).

Тренінг розрахований на підприємців-початківців, власників бізнесу або топ-менеджерів, що відповідають за PR та реалізацію стратегії розвитку.
   
За результатами заходу кожен учасник:
- познайомиться з ключовими поняттями public relations;
- чітко визначить цільову аудиторію свого проекту;
- за допомогою тренера розробить PR-план;
- підготує інформацію для кожної цільової аудиторії;
- оцінить результати та намітить подальші кроки для досягнення мети.

Тренер:

Юрій Булик
Освіта: філолог, кандидат філологічних наук, спеціалізація “Мова реклами” (м. Львів); післядипломне навчання "Управління інформацією" (м. Вроцлав, Польща).
- бізнес-консультант з PR, копірайтингу, комунікації, планування та розвитку бізнесу, власник рекламного агентства "Профіль",
- співзасновник ГО "Лібертас",
- координатор ряду міжнародних та українських програм, зокрема — проектів для молоді "Skills lab — успішна кар'єра" та "Skills lab — власна справа",
- член Ради Львівської торгово-промислової палати,
- 20 років досвіду роботи в сфері рітейлу, видавництв, реклами, бізнес-асоціацій в Україні та у Польщі.

Вартість тренінгу — 480 грн. з ПДВ.
Тренінг розрахований на повний робочий день з перервами на каву та обід.

Програма

Реєстрація на участь — за посиланням https://goo.gl/forms/JMTTENMBbIICKFck1
Кількість місць обмежена.

Деталі у співробітників відділу зовнішньоекономічних зв’язків за тел.: (0462) 60-43-30 або (09)5 271-48-40, контактна особа — Наталія Шеремета.

]]>
Рабочая встреча партнеров проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины - Беларуси» http://chamber.cn.ua/ru/news/2631 29 листопада 2018 року в Чернігові відбулась робоча зустріч партнерів, присвячена реалізації проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України – Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC). Новости article Mon, 03 Dec 2018 14:37:46 +0200 29 листопада 2018 року в Чернігові відбулась робоча зустріч партнерів, присвячена реалізації проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України – Білорусі» по Програмі транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC).

На зустрічі були присутні представники Білоруського торгово-економічного університету, Виконавчого комітету Прилуцької міської ради, Славутицького міського фонду підтримки підприємців, Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, експерти проекту.

Під час зустрічі учасники обговорили питання, пов’язані з реалізацією проекту, а саме: організація 3 міжсекторального засідання, проведення якого заплановано на 6 грудня в м. Гомель та розробка плану дій МСБ з транскордонного співробітництва в містах прикордонних регіонів.

Нагадуємо, що проектом передбачено п’ять спільних секторальних зустрічей в Білорусі і Україні. Участь в них візьмуть підприємці, які вже працюють або бажають співпрацювати з партнерами із сусідньої країни або вийти на її ринок.

]]>